კომპეტენციებისა და მოტივაციის განვითარების თანამედროვე უნივერსალური ტექნოლოგია ერთ სივრცეში!

მენეჯმენტის ევოლუცია

იმისათვის, რომ ყოფილიყავი საუკეთესო ხელმძღვანელი საკმარისი იყო:

  • 1900: სკოლის დასრულება
  • 1950: უმაღლესი სასწავლებლის დასრულება
  • 1980: დისერტაციის დაცვა
  • 2000: 5 წელიწადში ერთხელ კვალიფიკაციის ამაღლება
  • 2015: წელიწადში ერთხელ კვალიფიკაციის ამაღლება
  • 2020: უწყვეტი სწავლება

ინფორმაცია ტრეინინგის შესახებ:

სპიკერი

ვახტანგ გვაზავა

თარიღი

1 ნოემბერი

დრო

10:00

მისამართი

აგლაძის 15
ბიზნეს ცენტრი "მეგალაინი"
კაბინეტი #5

21-ე საუკუნე მოითხოვს დაჩქარებას

კომპეტენციების განვითარებისას ძირითადი ამოცანაა არ დავყოთ ყოველდღიური დავალებების შესრულებისა და განვითარების პროცესები

სწავლების პროცესი უნდა გახდეს უწყვეტი

თავის მხრივ სწავლების უწყვეტობამ კომპანიაში შესაძლოა დანერგოს ინოვაციურობის ვირუსი იმისათვის, რომ თითოეული ჩართოს სრულყოფის პროცესში!

პრობლემები კომპანიაში, რომელსაც აგვარებს work-task

საშუალო რგოლის ხელმძღვანელების სუსტი ჩართულობა

HR დეპარტამენტის კოლოსალური დატვირთვა

დიდი ხარჯები

კოლექტივის ინერტულობა

როგორ გადავლახოთ განვითარების კრიზისი

ყველა დონეზე საშუალო რგოლის ხელმძღვანელების ჩართულობის გარეშე კომპეტენციების განვითარებაში შედეგიანობა მცირდება და დატვირთვა ტოპ-მენეჯმენტსა და HR დეპარტამენტზე ხდება გადაჭარბებული

work-task - უკუკავშირის გენერატორი

კონტროლის შესაძლებლობა
ჩვენი ტექნოლოგიის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ თანამშრომლების მუშაობის დისტანციურად კონტროლს
განვითარების შესაძლებლობა
ხელმძღვანელების ფუნქცია- მოვალეობები გაიწერება ისე, რომ საშულებას იძლევა განვითარდეს არა მხოლოდ თავად, არამედ მთელი კოლექტივი
კონტროლის შესაძლებლობა
ჩვენი ტექნოლოგიის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ თანამშრომლების მუშაობის დისტანციურად კონტროლს
ფასეულობების გადაცემის კულტურის აშენება
ფასეულობების ფორმირების პრო- ცესი ინტეგრირდება სავალდებულო პროცესებში ყველა დონეზე ხელმ- ძღვანელობისა დამათი დაქვემდე- ბარებულების ჩათვლით. ამის კონ- ტროლი შესაძლებელია
განვითარების შესაძლებლობა
ხელმძღვანელების ფუნქცია- მოვალეობები გაიწერება ისე, რომ საშულებას იძლევა განვითარდეს არა მხოლოდ თავად, არამედ მთელი კოლექტივი
კონტროლის შესაძლებლობა
ჩვენი ტექნოლოგიის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ თანამშრომლების მუშაობის დისტანციურად კონტროლს

როგორ ხდება ეს პროცესი

კომპეტენციების შეფასება

work-task -ის დანერგვა

ტექნოლოგიურად სწორი კომპეტენციების ფორმირება

work-task -ის მეთოდიკის ადაპტირება

რატომ work-task -ი?

  • 1. ინოვაციური ტექნოლოგიები
  • 2. წვდომადი ინტერფეისი
  • 3. ტექნოლოგია მარტივად არ იმპლემინტირდება, მაგრამ ეფექტიანად
  • 4. პრაქტიკული გადაწყვეტა ყველა ამოცანისთვის

Work-task ტექნოლოგია აგენერირებს კომპეტენციების განვითარების პროცესს

გვჯერა თანამშრომლობის